Konsument Reklamy - Maksymalne Wykorzystanie - Wordpress
Podręcznik Stin prowadzić punktacji do sprzedaży reklam i reklam technologii Pobierz Teraz

Konsument Reklamy – Maksymalne Wykorzystanie

Consumer Advertising – Maximizing Impact

Konsumenci reklamy przesuwa się, jak rynek cyfrowy rozwija się, tak samo robią strategie promocyjne. Jak w formie drukowanej, jak i cyfrowej, reklamodawcy szukają kanały, przez które, aby osiągnąć wybór odbiorców ze skutecznym marketingiem.

Stin uczyli się dzisiejsi konsumenci reklamy trendy i dowiedzieć się niektóre z kluczowych wniosków:

  • Wysoka cena za tysiąc wyświetleń reklamy na wzrost, zwłaszcza, telefon i rodzimych.
  • Patrząc na drukowanie, nisze i entuzjastów kategorii są na wzrost. Regionalne tytuły i nadal Флориш.
  • Rodzimych rośnie z 74% zwiększyć ilość miejsc w 1 kwartale w ujęciu rocznym.

Wypełnij formularz poniżej , aby dowiedzieć się więcej o zmianach zachodzących na konsumenta reklamowa krajobraz.